Surface Pro X và Apple Macbook M1 đều chạy chip dựa trên ARM thì máy nào tốt hơn

Tags:

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét