Một máy tính gập Centaurus sẽ được Microsoft giới thiệu tại sự kiện ngày 2.10.2019?

Tags:

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét