Các sản phẩm Future Surface có thể bao gồm webcam USB-C, máy tính mô-đun

Tags: ,

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét