OneDrive hiện có thể tự động sao lưu tài liệu, ảnh và thư mục trên máy tính của PC

Tags: , ,

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét